Usage Statistics for www.ivants.at

Summary Period: June 2020
Generated 01-Jul-2020 04:07 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for June 2020
Total Hits 11459
Total Files 9792
Total Pages 10612
Total Visits 1458
Total KBytes 18457
Total Unique Sites 561
Total Unique URLs 39
Total Unique Referrers 376
Total Unique User Agents 351
. Avg Max
Hits per Hour 15 116
Hits per Day 381 555
Files per Day 326 501
Pages per Day 353 517
Sites per Day 18 58
Visits per Day 48 70
KBytes per Day 615 1887
Hits by Response Code
Code 200 - OK 85.45% 9792
Code 302 - Found 3.42% 392
Code 304 - Not Modified 0.32% 37
Code 403 - Forbidden 0.17% 20
Code 404 - Not Found 10.63% 1218

Daily usage for June 2020

Daily Statistics for June 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 165 1.44% 86 0.88% 153 1.44% 31 2.13% 27 4.81% 81 0.44%
2 322 2.81% 201 2.05% 204 1.92% 37 2.54% 32 5.70% 1700 9.21%
3 240 2.09% 185 1.89% 200 1.88% 47 3.22% 30 5.35% 289 1.57%
4 226 1.97% 151 1.54% 185 1.74% 62 4.25% 36 6.42% 261 1.42%
5 155 1.35% 137 1.40% 149 1.40% 46 3.16% 25 4.46% 91 0.49%
6 185 1.61% 157 1.60% 170 1.60% 41 2.81% 27 4.81% 362 1.96%
7 377 3.29% 327 3.34% 340 3.20% 44 3.02% 30 5.35% 222 1.20%
8 484 4.22% 417 4.26% 439 4.14% 46 3.16% 58 10.34% 521 2.82%
9 373 3.26% 336 3.43% 361 3.40% 51 3.50% 31 5.53% 311 1.68%
10 453 3.95% 388 3.96% 438 4.13% 45 3.09% 27 4.81% 1049 5.68%
11 555 4.84% 450 4.60% 513 4.83% 51 3.50% 35 6.24% 1103 5.98%
12 497 4.34% 459 4.69% 488 4.60% 49 3.36% 26 4.63% 377 2.04%
13 475 4.15% 388 3.96% 390 3.68% 58 3.98% 42 7.49% 1547 8.38%
14 529 4.62% 501 5.12% 517 4.87% 61 4.18% 37 6.60% 1887 10.22%
15 456 3.98% 375 3.83% 409 3.85% 60 4.12% 44 7.84% 1369 7.42%
16 388 3.39% 315 3.22% 350 3.30% 70 4.80% 34 6.06% 953 5.16%
17 398 3.47% 362 3.70% 388 3.66% 61 4.18% 33 5.88% 879 4.76%
18 395 3.45% 293 2.99% 352 3.32% 57 3.91% 33 5.88% 203 1.10%
19 365 3.19% 337 3.44% 357 3.36% 53 3.64% 24 4.28% 450 2.44%
20 401 3.50% 381 3.89% 389 3.67% 44 3.02% 18 3.21% 398 2.16%
21 382 3.33% 345 3.52% 367 3.46% 54 3.70% 36 6.42% 456 2.47%
22 495 4.32% 453 4.63% 482 4.54% 56 3.84% 39 6.95% 451 2.45%
23 471 4.11% 453 4.63% 463 4.36% 44 3.02% 19 3.39% 299 1.62%
24 463 4.04% 438 4.47% 457 4.31% 44 3.02% 28 4.99% 302 1.64%
25 356 3.11% 318 3.25% 349 3.29% 50 3.43% 25 4.46% 286 1.55%
26 287 2.50% 256 2.61% 275 2.59% 45 3.09% 31 5.53% 177 0.96%
27 425 3.71% 382 3.90% 401 3.78% 53 3.64% 34 6.06% 404 2.19%
28 495 4.32% 432 4.41% 477 4.49% 49 3.36% 26 4.63% 286 1.55%
29 354 3.09% 280 2.86% 318 3.00% 54 3.70% 36 6.42% 918 4.98%
30 292 2.55% 189 1.93% 231 2.18% 40 2.74% 27 4.81% 825 4.47%

Hourly usage for June 2020

Hourly Statistics for June 2020
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 16 485 4.23% 14 434 4.43% 15 464 4.37% 15 450 2.44%
1 15 466 4.07% 13 408 4.17% 15 455 4.29% 20 586 3.18%
2 14 428 3.74% 12 384 3.92% 13 413 3.89% 16 494 2.67%
3 12 388 3.39% 11 357 3.65% 12 373 3.51% 11 333 1.80%
4 13 390 3.40% 11 334 3.41% 12 368 3.47% 15 465 2.52%
5 13 400 3.49% 11 347 3.54% 12 376 3.54% 18 539 2.92%
6 18 541 4.72% 14 437 4.46% 15 464 4.37% 64 1909 10.34%
7 18 547 4.77% 15 452 4.62% 15 451 4.25% 42 1273 6.90%
8 14 423 3.69% 12 373 3.81% 13 391 3.68% 24 712 3.86%
9 14 427 3.73% 12 384 3.92% 13 405 3.82% 21 633 3.43%
10 14 433 3.78% 12 380 3.88% 13 408 3.84% 12 348 1.89%
11 17 518 4.52% 14 430 4.39% 16 496 4.67% 18 530 2.87%
12 16 495 4.32% 13 415 4.24% 14 447 4.21% 14 427 2.31%
13 15 452 3.94% 13 407 4.16% 14 434 4.09% 18 526 2.85%
14 16 507 4.42% 13 414 4.23% 14 441 4.16% 54 1616 8.76%
15 16 493 4.30% 13 402 4.11% 14 436 4.11% 25 748 4.05%
16 17 510 4.45% 13 401 4.10% 16 488 4.60% 15 436 2.36%
17 18 545 4.76% 14 442 4.51% 16 480 4.52% 48 1432 7.76%
18 15 478 4.17% 13 411 4.20% 15 460 4.33% 36 1079 5.84%
19 15 479 4.18% 13 405 4.14% 15 462 4.35% 22 648 3.51%
20 15 461 4.02% 13 401 4.10% 14 437 4.12% 33 978 5.30%
21 16 494 4.31% 14 435 4.44% 15 461 4.34% 33 991 5.37%
22 18 553 4.83% 15 467 4.77% 16 506 4.77% 21 634 3.43%
23 18 546 4.76% 15 472 4.82% 16 496 4.67% 22 669 3.63%

Top 30 of 39 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 9495 82.86% 6240 33.81% /
2 43 0.38% 3364 18.23% /stats/usage_202006.html
3 28 0.24% 1926 10.44% /stats/usage_201911.html
4 23 0.20% 189 1.02% /stats/
5 20 0.17% 1251 6.78% /stats/usage_202005.html
6 19 0.17% 1294 7.01% /stats/usage_201912.html
7 18 0.16% 1071 5.80% /stats/usage_201910.html
8 12 0.10% 34 0.19% /stats/daily_usage_202005.png
9 12 0.10% 696 3.77% /stats/usage_202003.html
10 11 0.10% 757 4.10% /stats/usage_202004.html
11 10 0.09% 23 0.12% /stats/daily_usage_202003.png
12 10 0.09% 617 3.34% /stats/usage_202002.html
13 9 0.08% 629 3.41% /stats/usage_202001.html
14 8 0.07% 18 0.10% /stats/ctry_usage_202005.png
15 7 0.06% 14 0.08% /stats/daily_usage_202004.png
16 7 0.06% 19 0.10% /stats/usage.png
17 6 0.05% 13 0.07% /stats/hourly_usage_202005.png
18 5 0.04% 14 0.07% /stats/daily_usage_201910.png
19 5 0.04% 14 0.08% /stats/daily_usage_201911.png
20 5 0.04% 16 0.09% /stats/daily_usage_201912.png
21 5 0.04% 15 0.08% /stats/daily_usage_202001.png
22 5 0.04% 13 0.07% /stats/daily_usage_202002.png
23 5 0.04% 11 0.06% /stats/hourly_usage_202003.png
24 4 0.03% 9 0.05% /stats/ctry_usage_201910.png
25 4 0.03% 9 0.05% /stats/ctry_usage_201911.png
26 4 0.03% 9 0.05% /stats/ctry_usage_201912.png
27 4 0.03% 9 0.05% /stats/ctry_usage_202001.png
28 4 0.03% 9 0.05% /stats/ctry_usage_202002.png
29 4 0.03% 9 0.05% /stats/ctry_usage_202003.png
30 4 0.03% 9 0.05% /stats/ctry_usage_202004.png

Top 10 of 39 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 9495 82.86% 6240 33.81% /
2 43 0.38% 3364 18.23% /stats/usage_202006.html
3 28 0.24% 1926 10.44% /stats/usage_201911.html
4 19 0.17% 1294 7.01% /stats/usage_201912.html
5 20 0.17% 1251 6.78% /stats/usage_202005.html
6 18 0.16% 1071 5.80% /stats/usage_201910.html
7 11 0.10% 757 4.10% /stats/usage_202004.html
8 12 0.10% 696 3.77% /stats/usage_202003.html
9 9 0.08% 629 3.41% /stats/usage_202001.html
10 10 0.09% 617 3.34% /stats/usage_202002.html

Top 10 of 11 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 9495 82.86% 1028 92.53% /
2 43 0.38% 27 2.43% /stats/usage_202006.html
3 28 0.24% 15 1.35% /stats/usage_201911.html
4 20 0.17% 10 0.90% /stats/usage_202005.html
5 18 0.16% 9 0.81% /stats/usage_201910.html
6 19 0.17% 9 0.81% /stats/usage_201912.html
7 23 0.20% 4 0.36% /stats/
8 12 0.10% 3 0.27% /stats/usage_202003.html
9 11 0.10% 3 0.27% /stats/usage_202004.html
10 10 0.09% 2 0.18% /stats/usage_202002.html

Top 10 of 11 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 9495 82.86% 1020 91.81% /
2 43 0.38% 28 2.52% /stats/usage_202006.html
3 28 0.24% 16 1.44% /stats/usage_201911.html
4 19 0.17% 11 0.99% /stats/usage_201912.html
5 20 0.17% 11 0.99% /stats/usage_202005.html
6 18 0.16% 9 0.81% /stats/usage_201910.html
7 23 0.20% 6 0.54% /stats/
8 11 0.10% 4 0.36% /stats/usage_202004.html
9 12 0.10% 3 0.27% /stats/usage_202003.html
10 10 0.09% 2 0.18% /stats/usage_202002.html

Top 30 of 376 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1974 17.23% - (Direct Request)
2 1351 11.79% http://virtclub.com/
3 1226 10.70% http://www.google.ru/search
4 1037 9.05% http://rt.videochat.guru/
5 964 8.41% http://doska.org/
6 643 5.61% http://xn--80aaxogeohj8b1f.xn--p1ai/
7 324 2.83% http://m.xn--80aaxogeohj8b1f.xn--p1ai/
8 155 1.35% http://doska.info/item/add
9 152 1.33% http://vk.com/doskaobyavlenii
10 150 1.31% http://xn--80apgojn8e.xn--80asehdb/
11 140 1.22% http://xn--80aafsqmek2ak.xn--80asehdb/
12 134 1.17% http://ok.ru/doskaobyavlenii
13 134 1.17% http://xxxznakomstva.ru/
14 134 1.17% http://znakomstv.net/
15 133 1.16% http://vk.com/xrumernet
16 119 1.04% http://xrumer.net/pages/xrumer-xevil.html
17 109 0.95% http://vk.com/zennoposterinfo
18 107 0.93% http://zennoposter.info/pages/skachat-zennoposter.html
19 67 0.58% http://ivants.at/
20 39 0.34% http://gemfibrozil.jw.lt/
21 38 0.33% http://mifepristonapuebla.waphall.co/
22 36 0.31% http://galantamina.aircus.com/
23 33 0.29% http://diltiazem.aircus.com/
24 33 0.29% http://flasigyl.uiwap.com/
25 33 0.29% http://stratteraotc.over-blog.com/
26 33 0.29% https://gemfibrozilo.soup.io/
27 30 0.26% http://abtreibungspillekaufen.populr.me/
28 30 0.26% http://glucophagemetformina.aircus.com/
29 30 0.26% http://melhores.no.comunidades.net/
30 27 0.24% http://customwritten.keosite.eu

Top 20 of 207 Total Search Strings
# Hits Search String
1 142 11.57% http://virtclub.com/
2 43 3.50% https://vk.com/doskaobyavlenii
3 42 3.42% http://doska.org/
4 38 3.10% https://vk.com/xrumernet
5 37 3.02% https://ok.ru/doskaobyavlenii
6 37 3.02% https://rt.videochat.guru/
7 34 2.77% https://videochat.guru/
8 34 2.77% https://znakomstv.net/
9 32 2.61% https://zennoposter.info/pages/skachat-zennoposter.html
10 30 2.44% https://vk.com/zennoposterinfo
11 30 2.44% https://xn--80aafsqmek2ak.xn--80asehdb/
12 30 2.44% https://xn--80ajb3cbbb.xn--p1ai/
13 28 2.28% https://doska.info/item/add
14 28 2.28% https://xrumer.net/pages/xrumer-xevil.html
15 28 2.28% https://xxxznakomstva.ru/
16 27 2.20% https://m.xn--80aaxogeohj8b1f.xn--p1ai/
17 27 2.20% https://m.xn--80ajb3cbbb.xn--p1ai/
18 25 2.04% https://xn--80aaxogeohj8b1f.xn--p1ai/
19 25 2.04% https://xn--80apgojn8e.xn--80asehdb/
20 15 1.22% https://en.videochat.guru/

Top 15 of 351 Total User Agents
# Hits User Agent
1 549 4.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
2 534 4.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
3 458 4.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
4 283 2.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
5 236 2.06% Mozilla/5.0 (compatible; adscanner/)/1.0 (http://seocompany.store; spider@seocompany.store)
6 174 1.52% Mozilla/5.0 (compatible; AlphaBot/3.2; +http://alphaseobot.com/bot.html)
7 168 1.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
8 162 1.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
9 159 1.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.75 Safari/537.36
10 158 1.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
11 157 1.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
12 157 1.37% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
13 156 1.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
14 154 1.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2907.9
15 152 1.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 OPR/55.0.2

Usage by Country for June 2020

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 11459 100.00% 9792 100.00% 18457 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21